Stormskadad skog kan sprida skadeinsekter

Den senaste månadens kraftiga blåst i kombination med blötsnö har fält mellan 300 000 och 500 000 kubikmeter skog i Västra Götaland. Skogsvårdsstyrelsen uppmanar alla skogsägare, att ta hand om de stormfällda träden för att förhindra spridning av skadeinsekter. Värst drabbade är Dalsland och norra Skaraborg, där merparten av den skadade skogen finns.