Klartecken i dag för behandlingshem i Otterbäcken

Privatföretaget Vildmarkslyftet får tillstånd, att starta ett behandlingshem för ungdomar i Otterbäcken - trots protester från närboende. I dag gav Länsstyrelsen i Västra Götaland tillstånd till att starta ungdomshemmet.
Behandlingshemmet ska startas i byn Barrebacken vid Otterbäcken i Gullspångs kommun. Hemmet får tio platser och ska ta emot ungdomar som tagits omhand enligt lagen om vård av unga (LVU) på grund av kriminalitet eller drogmissbruk. Planerna väckte kraftiga protester bland de boende i Barrebacken. Men Länsstyrelsen anser att Vildmarkslyftet tillbakavisat den kritik som funnits på ett godtagbart sätt.