Konstverk kan ha skadats av branden i kulturhuset

Branden i kulturhusets källare i Skövde kan ha skadat konsten i kulturhusets museum. Konstverken måste granskas med lupp eller mikroskåp för att kunna upptäcka om tavlorna smutsats ner med sotpartiklar. - Om det är så kan restaureringen bli mycket omfattande och kostsam, säger konstmuséets chef Lena Holmstrand Krüger i Skövde.
Branden orsakade rökskador på främst restaurangen Parnassen, men även övriga utrymmen blev rökfyllda. - Vi får vara tacksamma för att branden inte orsakat större skador på lokalerna och konstverken, säger Lena Holmstrand Krüger.