Radio Skaraborg största kanalen i landet

Sveriges Radio Skaraborg är nu landets mest avlyssnade radiokanal. Det visar den färska lyssnarundersökning, som gjorts av Radioundersökningar AB. 60 procent av den tid skaraborgarna lyssnar på radio ägnas åt Radio Skaraborg.
Det är första gången sedan starten 1977, som Radio Skaraborg når en marknadsandel över 60 procent i lyssnarområdet. Näst mest radiolyssnande i landet har SR Dalarna och SR Jämtland. Om antalet lyssnare istället mäts är Radio Skaraborg en av de allra populäraste kanalerna i hela landet. Bland de vuxna skaraborgarna lyssnar nästan två av tre personer (62 procent) varje dag.