Neddragning på ungdomshem gör 19 arbetslösa

Ungdomshemmet Holmängen i Gudhem utanför Falköping minskar sin verksamhet drastiskt. Hälften av platserna på hemmet stängs och 19 anställda har sagts upp. Anledningen till neddragningen är att kommunerna placerar allt färre ungdomar på institutioner.
Det faktum att många kommuner har en kärv ekonomi är alltså en anledning till att allt färre ungdomar med problem placeras på ungdomshem. Men nedgången kan också bero på att kommunerna provar alternativa behandlingsmetoder. - Många kommuner är intresserade av metoder från USA där man arbetar med problemen i närmiljön, säger Bernard Taylor, institutionschef på Holmängen. Socialtjänsten jobbar med bland annat skolan och polisen för att försöka bryta den negativa livsstil som kan ha drabbat en ung person. Det blir ju dessutom billigare för kommunen. Men Bernard Taylor är också övertygad om att kommunernas neddragningar gör att många av de ungdomar som skulle behöva hjälp inte får den. Holmängen drivs av Statens Institutionsstyrelse, SIS, och är inriktat på att ta hand om unga män mellan 16 och 20 år som har psykiska problem i kombination med kriminalitet och missbruk. Hemmet, som har haft 12 platser, startades för ett och ett halvt år sedan. Då var det brist på platser för ungdomar som tagits om hand enligt LVU, Lagen om vård av unga. Men nu finns det alltså för många platser i Sverige och därför drar SIS ner.