Skara borgar för en inomhushall i fotboll

Skara kommun är på väg att gå i borgen för ett lån på tre miljoner kronor till en inomhushall för fotboll, som Skara Fotbollklubb vill bygga på Vilanområdet i Skara.
De yttranden som lämnats till kommunen om fotbollshallen säger ja till en kommunal borgen. Men kommunen kan av ekonomiska skäl inte garantera, att den kommer att hyra hallen för skolornas räkning. Politikerna i kommunledningen (kommunstyrelsens arbetsutskott) ska behandla ärendet på tisdag.