Gullspång och Töreboda vill ha mer flyktingstöd

Gullspång och Töreboda kommuner bildar tillsammans med 15 andra kommuner ett nätverk för att få staten att betala mer till kommunerna för asylmottagningen.
De ekonomiska problemen uppstår när asylsökande, som bor på förläggningar, behöver bo exempelvis på behandlingshem. Staten står då för kostnaderna för barn under 18 år, medan kommunen måste betala för vuxna. Kommunerna får nu hjälp av Kommunförbundet, att formulera en kravlista som ska lämnas över till regeringen.