Hoten ledde till beslut för regionrådet Eva Eriksson

Det var den senaste tidens hot från bland annat djuraktivister som gjorde att Eva Eriksson valde att anta erbjudandet om landhövdingeposten i Värmland.

Även hoten i samband med beslutet att lägga ner BB i Lidköping, gjorde att regionrådet Eva Eriksson bestämde sig för att acceptera regeringens erbjudande.


 Eva Eriksson konstaterar att klimatet mellan väljare och valda har hårdnat. 


-Jag upplever att politiska beslut utmynnar i hotelser från dem som känner sig drabbade och det är nytt, säger Eva Eriksson.