Dröjer tio år innan KSS är sanerat från farligt PCB

Saneringen av miljögiftet PCB går trögt på många håll i Skaraborg.
Först om tio år beräknas Kärnsjukhuset i Skövde vara fritt från PCB.
- Vi har ju svårt att hitta ersättningslokaler när vi sanerar, säger projektledaren Anders Ahl på Västfastigheter, som äger regionens fastigheter i Skaraborg.
Hittills har 5,3 miljoner kronor lagts ut på att sanera sjukhuset från PCB.
Anders Ahl räknar med att den återstående saneringen - som alltså kan ta tio år - kommer att kosta minst lika mycket.
PCB är miljögiftet, som fick stora rubriker på 60-talet.
Då slog forskare fast att den påverkar fortplantningen hos havsdjur och fåglar.
Barn kan också få i sig PCB via modersmjölken och därigenom få inlärningssvårigheter eller bli hyperaktiva.
PCB användes flitigt av byggnadsindustrin som tätningsmassa i Sverige fram till 1973, då det totalförbjöds.