Två skolor stängs i Hjo kommun

Politikerna i barn- och ungdomsnämnden i Hjo har beslutat, att stänga skolorna i Svärtan och Grevbäck från och med nästa år.
Stängningarna är en direkt följd av den stora ombyggnaden av Centralskolan.
Skolorna i Svärtan och Grevbäck kommer redan från höstterminen, att stoppa intagningarna av elever.
Ett informationsmöte hålls med föräldrarna och andra berörda den här veckan.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Carin Hulmarker säger att Centralskolan snart är färdigrenoverad.
När beslutet togs om renoveringen så var planerna att skolorna i Svärtan och Grevbäck skulle stängas.