478 röstar i biskopsvalet i Skara stift

478 präster och elektorer (lekmän) röstar på elva platser i Skara stift i dag för att välja ny biskop.
- Det är inte alls säkert att det avgörs i dag. För att bli biskop måste du få minst 50 procent av rösterna, säger Sven-Erik Falk på Skara stift.
Det finns sju kandidater - alla över 50 år - inblandade i striden om att få bli ny biskop i Skara stift.
Flest röster i provvalet fick två kvinnor: Tullikki Koivunen Bylund och Ingegerd Sjölin.
Bland de andra kandidaterna kan nämnas Skaras nyblivne domprost Anders Alberius, Erik Aurelius som är professor i teologi i Tyskland och Per Eckerdal, som är direktör för Bräcke diakoni i Göteborg.
Om ingen av kandidaterna får majoriteten av rösterna i dag så avgörs biskopsvalet definitivt den 2 mars.
Då ställs de två kandidater mot varandra, som får flest röster i dagens omröstning.