Regionen vill ha EU:s smittskydd till Göteborg

EU:s nya smittskyddsenhet bör förläggas till Göteborg.
Det föreslår Västra Götalandsregionen i en framställan till regeringen.
Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s) anser att det finns en rad skäl till att förlägga den nya myndigheten till Göteborg.
Göteborg har en starkt internationell prägel, har goda kommunikationer och Sahlgrenska universitetssjukhuset med framstående forskning, menar Roland Andersson.