Fler kvinnor än män långtidssjukskrivna i regionen

Kvinnor är långtidssjukskrivna i betydligt större utsträckning än män.
Det visar en stor genomgång av sjukfallen i Västra Götaland, som Försäkringskassan har gjort.
Nästan oberoende av orsaken till sjukskrivningen, så är det kvinnorna som är mest sjukskrivna.
I Skaraborg är det framför allt skador i axlar och rygg, som gör att kvinnorna sjukskrivs.
Men också den psykiska ohälsan påverkar sjukskrivningarna.