Dyrare läkemedel förra året - trots billigare mediciner

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka i Västra Götalandsregionen - trots att läkarna nu måste skriva ut den billigaste varianten av likvärdiga mediciner.
Det visar siffror från Apoteket.
Trots att läkemedelsnotan fortsätter att öka har ökningstakten mattats något.
Den totala kostnaden för läkemedel i Västra Götaland var förra året 3,3 miljarder kronor.
Det är en ökning med 2,8 procent jämfört med året innan.
Den lägre ökningstakten beror enligt Apoteket på att de billigaste varianterna av likvärdiga mediciner skrivs ut sedan hösten 2002.