Skövdefabrik vill elda med mer farligt avfall

Cementas fabrik i Skövde ansöker hos Miljödomstolen, att få elda sina cementugnar med mer farligt avfall, som lösningsmedel, alkoholer, tvättbensin och förorenad spillolja från fartyg.
I dag utgörs 16 procent av bränslet i ugnarna av farligt avfall, men Cementa vill öka andelen till 40 procent.
Bildäck och kadavermjöl är två produkter, som företaget redan prövat som alternativa bränslen till kol och olja.
I framtiden kan det bli aktuellt med lösningsmedel, spillolja och bensin.
- Vi sparar pengar genom att elda med farligt avfall. Cementindustrin i hela världen strävar efter att använda mer farligt avfall, säger miljöchef Leif Wahn på Cementa.