Svenska poliser får sjukpension dubbelt så ofta som andra svenska män

Tunga nattpass är orsaken till att svenska manliga poliser får sjukpension dubbelt så ofta som andra svenska män.
Det visar en studie, som gjorts av polisfackets västsvenske ordförande, Per-Åke Hammarnäs.
- Vi måste göra det möjligt för äldre att slippa jobba skift. Då fordras det fler poliser, säger Per-Åke Hammarnäs.
Polisfackets ordförande i Västsverige har gjort en utredning, som omfattar mer än 2 000 poliser.
Den visar att sjukpensioneringarna bland manliga poliser i åldern 55-60 år är dubbelt så stor som bland andra svenska män i samma ålder.
Enligt polisfacket är det främst skiftarbetet och de många nattpassen, som skapar den här ohälsan.
Det krävs fler yngre poliser som kan lösa av de äldre.
Per-Åke Hammarnäs hoppas nu på statsminister Göran Perssons löfte i går, att flera miljarder från försvaret ska överföras till att förstärka poliskåren och rättsväsendet.
- Det handlar bara om att återställa resurserna till hur det var tidigare, säger Hammarnäs.