2000 fler kvinnor i Skaraborg ska mammografiundersökas i år

Från årsskiftet erbjuds alla kvinnor i Västra Götaland mammografiundersökning från 45 års ålder - istället för 47 år som gällt tidigare.
- Ju tidigare vi hittar cancern hos kvinnorna desto bättre är prognosen, säger överläkare Isabelita Berlin på Mammografin vid Skaraborgs sjukhus.
Alla kvinnor i Västra Götalandsregionen kommer att kallas till mammografiundersökning från det år de fyller 45, för att sedan undersökas regelbundet med 21 månaders mellanrum.
I Skaraborg ska mammografin ta emot ytterligare 2 000 kvinnor om året.
Men även yngre kvinnor än 45 kan få sina bröst undersökta, om de tar kontakt med sjukvården.
- Så snart kvinnan känner en knöl, obehag eller symptom från brösten så kan hon ta kontakt med vårdcentralen och få en remiss till sjukhuset, säger Isabelita Berlin.
Socialstyrelsen rekommenderar mammografi redan från 40 års ålder, men det blir för dyrt att genomföra för regionen.