Gemensam socialjour i Skaraborg

Tio kommuner i Skaraborg har nu sagt ja till att vara med och betala för en gemensam socialjour.

På helger och kvällar ska socialarbetare finnas tillgängliga vid akuta ärenden, som ofta rör barn och ungdomar i samband med olyckor eller polisärenden.

Den lösning som finns i dag går ut på att polis och räddningstjänst måste kontakta respektive kommuns ordförande i social-nämnden vid akuta fall utanför kontorstid.

I höst väntas socialjouren komma i gång.