Mindre kommuner måste slås samman, anser socialdirektör

Mindre kommuner i Skaraborg måste i framtiden samarbeta mer och eventuellt också slå samman sin socialtjänst. Annars kommer man inte ha råd att uppfylla kraven på socialtjänsten. Det säger länsstyrelsens socialdirektör Bengt Andersson.
Enligt Bengt Andersson är det tydligt att de mindre kommunerna, med dålig ekonomi, kommer att få svårt att klara sig själva i längden.

Socialtjänstlagen ställer höga krav på kommunerna och även om kompetensen hos socialarbetarna är god även i mindre kommuner så är som sagt ekonomin ett högst osäkert kort.

Bengt Andersson är medveten om att fårgan är känslig.
-Men kommunpolitikerna måste nu ta frågan på allvar annars hotas kvalitén, säger han.