Hospice föreslås i Skövde

Ett hospice, för vård i livets slutskede, borde inrättas i Skövde. Det föreslår socialdemokraterna och motionen väntas få stöd av kommunfullmäktige i kväll.

En annan motion på samma tema, om att starta ett hospice på gamla Aspö sjukhem, väntas däremot få avslag. Den motionen var inlämnad av Sverigedemokraterna.