Anmärkning mot hälften av djurtransporterna

Fem av tio djurtransporter fick anmärkningar när djurskyddsinspektörerna i Skara och Vara i vintras gjorde en kontroll av transporter av djur på vägarna. Det vanligaste felet var att fordonen inte var skyltade om att det fanns djur i dem.
Vid trafikolyckor så är det viktigt att fordonen är rätt skyltade. Att det på utsidan går att få information om att den innehåller djur, men när Skaras och Varas djurskyddsinpektörer gick samman med trafikpolisen och kontrollerade djurtransporter på vägarna en dag i december så visade det sig att 4 av 10 kontrollerade slakttransporter och hästtransporter saknade rätt skyltning.

Andra fel som uppmärksammades var att det i en hästrtansport saknades strö till djuren och belysning, dessutom var en av bilarna som kör travhästar yrkesmässigt inte registrerad. Det innebär att den aldrig kontrollerats av någon djurskyddsinspektör.

Däremot så var det ingen av bilarna som körde djur för trångt eller rest med dem för länge.