Kvinnosjukvården vid Lidköpings sjukhus i farozonen

När BB i Lidköping lades ner lovade politikerna att kvinnosjukvården på sjukhuset skulle behållas intakt. Ett drygt halvår senare har en tillfällig helgstängning har blivit permanent och kvinnosjukvården är i farozonen.

För att rätt kompetens skulle finnas bland personalen valde vårdchefen att tillfälligt stänga kvinnosjukvården på helgerna. Det sparade pengar och när nya besparingar nu ska genomföras blir den tillfälliga stängningen permanent.


Till hösten väntar troligen fler förändringar då förslaget är att kvinnosjukvården slås ihop med kirurgavdelningen.


Bland de anställda finns en oro för framtiden och de befarar också att det kommer att bli svårt att behålla kompetent personal inom gynekologi om sammanslagningen genomförs eftersom arbetsuppgifter troligen försvinner då.