Bönder bränner havre i forskningsprojekt

Låga världsmarknadspriser på havre gör grödan olönsam. Nu vill böndernas organisationer helt enkelt bränna upp havren - och göra sig pengar på brasan. Två forskningsprojekt ska ta reda på om havre är framtidens uppvärmningskälla.  

Priset på havre har inte hängt med i prisutvecklingen. Mikael Lindén har varit lantbrukare sedan 60-talet och har tydligt märkt att allting blivit dyrare, men inte havren:


- När jag startade kostade tre liter olja lika mycket som ett kilo havre. Idag måste jag sälja 20 kilo havre för att kunna köpa tre liter olja, berättar han.    


I två forskningsprojekt i Skaraborg ska det redas ut om havren istället skulle kunna vara lämplig att till exempel värma upp hus med. Hushållningssällskapet och LRF ska tillsammans ta ett helhetsgrepp och utreda de miljömässiga och de kommersiella aspekterna. 


Redan i dag finns det hushåll som värms upp med havre och på marknaden finns flera pannor som är anpassade för havreeldning.