Lantbruket i kris

Analysen som LRF Konsult genomfört är en dyster läsning. Lönsamheten i det svenska jordbruket blir allt sämre. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) ställer nu på nytt krav på regeringen för att rädda lantbruket.  

Anledningen till nedgången inom lantbruket sägs bland annat vara konkurrensen från importerat lågpriskött och att svenska bönder har högre produktionskostnader än sina kollegor i andra EU-länder.


LRF kräver att regeringen ska sänka skatten på diesel och handelsgödsel för att lantbruksföretagen ska få lägre kostnader.


Analysen omfattar 2 800 gårdar.