Sammanslagning inom kommunerna ska spara pengar

I takt med att ekonomin blir kärvare för kommunerna diskuteras utökat samarbete som ett sätt att spara pengar. Ett exempel är Gullspång och Töreboda kommuner där bland annat djurtillsynen kommer att samordnas. Även mellan Falköping och Vara finns planer på samarbete.

Om allt går som planerat skulle Gullspång och Töreboda kunna ha en gemensam miljö- och byggnadsnämnd redan nästa år.


Huvudort för miljö- och byggnadsnämnden skulle i så fall bli Hova. 


Genom att ha gemensam politisk nämnd kan kommunerna ha färre anställda, arbetet blir enligt kommunalrådet Leif Palmdahl mer effektivt och mindre sårbart.


Falköping och Vara har inte kommit riktigt lika långt i sina planer på att slå samman sina miljö- och byggnadsnämnder. Kommunernas arbetsutskott ska träffas och gå igenom förutsättningarna den 25 januari.