Kunnigt filmfolk saknas i Västsverige

Det råder brist på kvalificerade filmarbetare i Västsverige. Det visar en kartläggning av filmbranschen i regionen som presenterades på Göteborgs filmfestival. Om branschen ska kunna utvecklas behöver man satsa på utbildning i Västsverige, bland annat på Högskolan i Skövde.


Det konstateras i utredningen.

Kartläggningen av filmbranschen i regionen presenterades under måndagen på Göteborgs filmfestival. Om branschen ska kunna utvecklas behöver man satsa på utbildning i Västsverige, bland annat på Högskolan i Skövde. Det säger Bengt Toll, som är utvecklingschef på Film i Väst.


Idag finns det en regiutbildning i Göteborg, i Trollhättan finns en filmarbetarutbildning och en producentutbildning och i Skövde utbildar man med intriktning på TV-och dataspel. Ett större samarbete dem emellan skulle kunna försörja filmbranschen med personal. Enligt Bengt Toll är det viktigt att det finns personal just i Västsverige, eftersom det är en förutsättning för att få hit filmproduktioner.