Nattstängning hotar Lidköping

Det finns direkta planer på att stänga akutmottagningen nattetid i bland annat Lidköpings sjukhus.
Detta enligt ett internt arbetsdokument som hör till den pågående strukturutredningen för västsvensk sjukvård.
En stängning av akuten i Lidköping sparar pengar för sjukvården som då kan minska antalet jourlinjer nattetid.