Psykutbildning för anställda dras in på fängelset i Tidaholm

Tidaholmsanstalten tvingas ställa in en utbildning i psykiatri för fångvårdspersonalen - trots att de psykiska problemen ökar bland internerna.
Orsaken är de miljonbesparingar, som Kriminalvårdsstyrelsen ska genomföra.
Kriminalvårdsmyndigheten i Jönköping ska spara nästan sju miljoner kronor.
Det blir på tidaholmsanstalten, som besparingarna blir mest kännbara.
Det blir bland annat mycket mindre pengar till personalens vidareutbildning.
Den planerade utbildningen i psykiatri dras in.
- Vi får hit klienter som uppvisar allt mer psykiska störningar. Det är viktigt att personalen som ska ta hand om dem har en utbildning att kunna bemöta dem, säger kriminalvårdschef Lisbeth Malmqvist i Tidaholm.
Hon hoppas att utbildningsstoppet bara ska gälla i år.