Götenebostäder vill höja med 150 kronor i månaden

Kommunala Götenebostäder vill höja hyrorna med drygt 3,3 procent från den 1 april.
En lägenhet som i dag har en hyra på 4 500 kronor blir 150 kronor dyrare i månaden - om höjningen blir av.
Förhandlingarna om den begärda höjningen inleds den 12 februari.