Moderaterna vill slå ihop nämnder i regionen för att minska antalet politiker

Moderaterna i Västra Götaland föreslår i en motion till regionfullmäktige, att kulturnämnden, miljönämnden, regionutvecklingsnämnden och gymnasienämnden slås ihop till en enda nämnd.
Avsikten är att få ett helhetsgrepp på den regionala utvecklingen, och att minska antalet politiker i organisationen.