Rök- och snusfria elever i Skara ska få biobiljetter

Högstadieelever i Skara, som låter bli att röka eller snusa, ska belönas med biobiljetter av kommunen.
Det är folkhälso- och agenda21-rådet i Skara, som avsätter 40 000 kronor för att köpa biobiljetter till eleverna.
Biljetterna delas ut till sommaren till dem som varit tobaksfria under skolåret.