Centrala förhandlingar fördröjer uppsägningar inom äldreomsorgen i Skövde

Omvårdnadsnämnden i Skövde beslöt i går, att återremittera frågan om att säga upp 100 anställda inom äldreomsorgen i Skövde.
Orsaken är att fackförbundet Kommunal har begärt centrala förhandlingar.
Omvårdnadsnämnden vill säga upp 100 anställda, vilket motsvarar 76,5 årsarbetare.
Det är undersköterskor och vårdbiträden som berörs.
Kommunen hoppas spara 21 miljoner om året.
De centrala förhandlingarna ska hållas mellan ombudsmän på Kommunals avdelning i Skaraborg och kommunens personalchef.
När förhandlingarna är avslutade ska omvårdnadsnämnden ha ett extra sammanträde för att fatta sitt beslut om äldreomsorgen.