Färre kejsarsnitt med nytt arbetssätt

För att få ner antalet kejsarsnitt arbetar personalen på Kärnsjukhuset i Skövde aktivt för att på olika sätt göra förlossningarna lättare, framförallt för förstagångsföderskor.
Redan efter ett år märker de skillnad.
När projektet startades 2002 födde 16 procent med kejsarsnitt. Under 2003 genomfördes 297 kejsarsnitt, vilket motsvarar 15 procent. En liten minskning alltså.

Det finns flera anledningar till att andelen kejsarsnitt blivit färre i Skaraborg och en anledning är enligt Jan Leyon som överläkare på förlossningen att de arbetar mer aktivt med förstföderskorna på KSS i Skövde.

En traumatisk första förlossning leder ofta till att även nästa förlossning blir smärtsam fysiskt och psykiskt för modern. Det i sin tur leder till fler kejsarsnitt - både planerade och akuta.

I Skaraborg började Kärnsjukhusets personal jobba mer aktivt med förstföderskor genom att ge dem en så bra förlossningar som möjligt. Bland annat förkortas förlossningar genom att sticka hål på fosterhinnan om det dröjer för länge innan vattnet gått. Detta stimulerar värkarbetet och eftersom kortare förlossningar tar mindre kraft av mödrarna, orkar de bättre.

Personalen jobbar också med att kvinnorna mentalt ska vara inställda på vilket steg i förlossningen de befinner sig i.

En annan anledning till att andelen kejsarsnitt gått ned är att man övervakar barnen noggrannare under förlossningen och på så sätt inte behöver göra onödiga akuta snitt för säkerhets skull.