Vattenfall satsar på säkrare elnät i Skaraborg

Efter helgens omfattande strömavbrott pressas Vattenfall, att rusta upp elnätet snabbare.
Tio miljarder kronor satsas på att förbättra elledningarna på landsbygden.
Skaraborg tillhör de prioriterade områdena.
I Västsverige finns 2 500 mil elledning i Vattenfalls ägo.
En stor del av dem finns på landsbygden i ett antal av Skaraborgs kommuner.
För fyra år sedan inledde Vattenfall en upprustning av elnätet, men nu måste energijätten skjuta till mer pengar.
Gamla luftkablar ska grävas ner i marken eller ersättas av starkare kablar, som klarar nedfallande träd och grenar utan att strömmen bryts.
Förbättringarna ska genomföras i år.