Inget besked om akutvård i Lidköping

Det blev inget beslut om akutsjukvården i Västra Götaland i går. Efter en lång debatt röstade regionfullmäktige och beslutet blev en återremiss. Det betyder att förslaget kan tas upp igen tidigast på nästa fullmäktigemöte i mars.
Den mest uppmärksammade delen i förslaget har varit att begränsa antalet akutsjukhus i regionen. Det har setts som ett hot mot bland annat sjukhuset i Lidköping.