Provrörsbefruktning inte längre gratis på Sahlgrenska

Många ofrivilligt barnlösa i Västra Götaland kommer i framtiden att få betala tusentals kronor om de vill genomföra ett andra och tredje försök med provrörsbefruktning.- Sahlgrenska sjukhuset vill bygga upp en bank med donerade ägg. Det kostar pengar som måste tas nånstans, säger Ulrik Hammar (fp) som är ordförande i regionens etik- och prioriteringskommitté.
Sedan ett år tillbaka är det tillåtet att donera ägg i Sverige.Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har tagit initiativet till att bygga upp en bank av donerade ägg.Kostnaden för den verksamheten kan inte tas från andra sjukdomsgrupper, utan måste delas solidariskt av de ofrivilligt barnlösa.Politikerna inom regionens etik- och prioriteringskommitté ställer sig bakom förslaget.- Vi hoppas det ska kunna hjälpa andra grupper barnlösa som hittills inte fått hjälp, säger Ulrik Hammar.Det andra och tredje provrörsförsöket kan i framtiden komma att kosta 9 000 kronor per gång.