SKARABORG

Sommarhälsning inte hotfull

Polisen har nu lagt ned utredningen om hot mot en domare vid Skaraborgs tingsrätt. Allt började med en sommarhälsning som missuppfattades...

Det var i början av april som en man mailade domaren en uppmaning att han skulle njuta av sommaren tillsammans med sina barn och att de två skulle ses till hösten och göra upp.

Det hela byggde på ett missförstånd. Mannens avsikt var inte att det skulle låta som ett hot, säger utredningsbefäl Tony Johansson vid polisen i Skövde.

Mannen menade helt enkelt att de båda skulle mötas i rätten i det civilrättsliga mål som mannen är inblandad i.

Polisen har också talat med domaren, som är nöjd med beslutet att polisutredningen läggs ned.

Det är myndigheten Sveriges domstolar som uppmanar till polisanmälan av sådant som kan uppfattas som hot mot domare.