Politiker vill samarbeta för att stoppa SD

De flesta kommunpolitiker i Skaraborg kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna om Sverigedemokraterna blir vågmästare efter valet. Sveriges Radio har ställt frågan till lokala partiföreträdare och tre av fyra svarar ja.  

I Falköping samarbetar KD och C med S, efter att SD blev vågmästare förra valet. Allan Bjärkhed , kristdemokrat i Falköping, har alltså redan prövat ett samarbete över blockgränserna.

– Jag tror att de värderingar som sverigedemokraterna står för vill man på olika sätt försöka mota undan, därför vill man hitta andra lösningar, även över blockgränserna.  

Tre av fyra politiker svarar ja på frågan om de kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna som de skulle bli vågmästare efter valet. Conny Johansson är socialdemokrat i Falköping.

– Det går inte att styra i en kommun på sådana premisser, att inte vara beroende av ett parti som är främlingsfientligt. Vi sätter oss aldrig i en sådan situation.

Samarbetet i Falköping har fungerat bra enligt alla inblandade och som man är redo att fortsätta med om det krävs. Conny Johansson är inte orolig över vad väljarna anser om samarbetet.

– Jag tror att väljarna vill ha en stabil majoritet som kan leverera. Om partibeteckningen är blandad tror inte jag de bryr sig om.

Även Moderaterna i Falköping är öppna för ett blocköverskridande samarbete för att stänga ute SD, det säger Carl-Erik Skårman som är ordförande i paritet i Falköping.

– En vågmästarroll ger en utpressningssituation för vågmästaren. Det är inget vidare när utpressaren har tveksamma demokratiska ideal.

Linnéa Frimodig
linnea.frimodig@sr.se