Falköping

Fel av skola hänga ut elev

Falköpings kommun har lagt ut känsliga uppgifter om en elev på kommunens hemsida. Publiceringen är något som Datainspektionen menar kan vara en kränkning av elevens privatliv.

Uppgifter om en enskild elevs namn, personnummer och funktionsnedsättning, stod att läsa på Falköping kommuns hemsida.

Det var efter att eleven försökt få byta skola, för att gå i en klass som är specialanpassad för elever med autism och aspberger, som rektorns utlåtande, hamnade på kommunens hemsida.

Mycket talar enligt Datainspektionen för att behandlingen innebär en kränkning av elevens integritet, men Datainspektionen avstår från att ta ställning till om publiceringen, varit brottslig.