FALKÖPING

Gott självförtroende med sifferträning

Elever med svåra funktionshinder i Falköping har fått lära sig mer om matematik och siffror. Träningen har lett till förvånansvärt goda resultat.

De som får prova på matematikträningen är elever som har svårt att kommunicera och som har flera funktionsnedsättningar.

Tanken är att de med hjälp av träning i grundläggande matematik och siffror ska få mod att klara sig själva ute i samhället.

Bättre koll på tid och rum
Linda Bergström, lärare på träningsskolan Regnbågen i Falköping, berättar att sifferträningen handlar om rums- och tidsuppfattning. Eleverna gör stora framsteg.

– Vi har haft elever som haft svårt att ta sig utanför skolans lokaler utan att det blev en orolig situation. Men är man trygg och känner att man har koll på läget och hittar dit man ska, så kan man till exempel åka buss. Man väntar på buss nummer två och så går man på den och tar sig vidare.

Blivit bok och film
Arbetet på Regnbågen har resulterat i en bok och en dvd-film. Catarina Melker på träningsskolan tror att det här sättet att arbeta kommer att sprida sig.

– Vårt matematikarbete är inte slut i och med att boken och filmen kommit ut. Det är nu det börjar och vi fortsätter utveckla det. 

Sten Lillieström
sten.lilliestrom@sr.se