KOMMUNIKATIONER

Taxipriserna ska bli tydligare

I framtiden ska det bli lättare att få reda på vad det kostar att åka taxi. Enligt ett förslag från Transportstyrelsen måste taxibolagen ha tydliga priser markerade på sina taxibilar.

Genom mer tydliga priser ska ingen taxikund bli lurad, säger Peter Larsson på Transportstyrelsen.

– Från 2008 och framåt så har det blivit vanligare med att turister, äldre eller de som inte nyttjar taxi så ofta, har fått betala väldigt höga priser. Mellan till exempel Stockholm och Arlanda har det förekommit att man fått betala 3 000 kronor, säger han.

Redan i dag har taxibolag priser på sina taxibilar, men ibland kan de var svåra att tyda för kunden.

Rejäla överpriser
Efter larm från Svenska taxiförbundet och Sveriges hotell- och restaurangföretagare, om att taxikunder fått betala rejäla överpriser, har nu Transportstyrelsen tagit fram ett förslag så att det ska bli lättare att se vad resan kostar. Om förslaget antas av regeringen börjar det gälla nästa år. Förändringen är något som taxichauffören Rune Svensson ser positivt på.

– Det är bra om det blir lika i hela Sverige. Du såg ju på bilen där borta det fanns nio olika priser. Då är det är inte så lätt för kunden att veta vilket som gäller, säger han.

Varför tror du att det ser ut så?
– För att lura kunderna lite. Kunden vet ju inte vad det kostar att åka.

Oseriösa chaufförer
I Stockholm, Göteborg och Malmö kan taxichaufförerna från 2013 bli skyldiga att tala om vad resan kostar innan man åker iväg. Problemen med oseriösa taxichaufförer är nämligen störst här.

Men på sikt kan den delen av förslaget också bli verklighet i övriga landet, säger Peter Larsson på Transportstyrelsen.

– Visar det sig att det här förslaget faller i god jord så kan man tänka sig att det här kommer att sprida sig även till mindre orter.

Johan Gustavsson
johan.gustavsson@sr.se