FALKÖPING

Socialnämnden i Falköping kritiseras

Socialnämnden i Falköpings kommun får hård kritik för att inte ha tagit skriftliga beslut i frågor som rör hjälp till funktionshindrade.

Därmed har inte besluten kunnat överklagas till domstol av de som tycker att kommunens belut är felaktiga.

Enligt Socialstyrelsen har även kommunen låtit bli att utreda en del av de fall där folk sökt hjälp från kommunen. Därmed har det varit oklart vilka rättigheter till stöd och hjälp som funnits. Något som Socialstyrelsen ser allvarligt på.

Socialnämnden i Falköping har tidigare kritiserats i samma frågor men enligt Socialstyrelsen finns bristerna kvar.

Socialnämnden skriver i ett svar att de på många sätt har en annan syn på det hela.