SKARA

Scannedläggning ger dyrare vatten

Nedläggningen av stora delar av Scans slakt i Skara är inte bara ett hårt slag mot arbetsmarknaden. Den kommer också att innebära dyrare vatten- och avloppstaxor för kommuninvånarna.

Vatten- och avloppstaxor kommer att höjas med nästan tio procent för att kompensera kommunen för den kraftigt minskade förbrukningen för vatten och avlopp.

"Det drabbar alla"
Villaägaren Hans Knutsson på Skaraberg i Skara tycker inte om kommunens höjda vatten- och avloppstaxor.

– Det värsta är att alla ska bli drabbade av Scans nedläggning. En hel del nya företag ska etablera sig på Scans gamla område, då borde kommunen ju kompenseras något, säger villaägaren Hans Knutsson.

Förlorar två miljoner
Slakterijätten Scan har varit kommunens största kund och har förbrukat trettio procent av volymen för vatten och avlopp. Efter Scans nedläggning av slakten i våras tappade Skara kommuns bolag, Skara Energi, en va-förbrukning på 150 000 kubikmeter om året.

 Det innebär minskade inkomster på två miljoner, samtidigt som reningsverk och ledningar är fasta kostnader som måste betalas. Va-taxan för en normalstor villa höjs därför från första augusti med cirka 430 kronor om året.

"Inga reaktioner än"
Jonny Blomqvist är vd för kommunala Skara Energi och han att han inte har fått några starka reaktioner från kunderna ännu.

 – Jag har inte hört så mycket. Det har varit rätt lugnt. Kanske känner de inte till höjningen ännu. Men vi har ändå rätt hyfsade avgifter i förhållande till andra kommuner. Vi ligger på 50:e plats bland 290 kommuner i landet, innan den höjning vi gör nu.

Kjell Claeson
kjell.claeson@sr.se