Karlsborg

Brister i vapenhantering på regementet

Regementet i Karlsborg får kritik för sin vapenhanteringen. Det var vid en inspektion som det uppmärksammades att soldaterna vid övning med lösa skott måste byta till en annan vapentyp.

Enligt inspektörerna kan detta leda till osäkerhet vid vapenhanteringen, något som inte är acceptabelt, skriver de i rapporten.

Det saknades också rutiner för marksäkerheten och framkom brister i ammunitionshanteringen.