SKARA

Spelautomat i Skara kan prövas i HD

Riksåklagaren, RÅ, överklagar ett domslut till Högsta domstolen i ett mål där en Skarabo varit misstänkt för att ha ordnat illegalt lotteri med elektroniska spelautomater.

I tingsrätten fälldes mannen för brott mot lotterilagen. Men hovrätten friade honom, eftersom det enligt hovrätten inte handlade om automatspel i lotterilagens mening, på grund av tekniska detaljer, varför mannen friades.

Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att landets tingsrätter och hovrätter bedömer frågan olika och RÅ vill därför att Högsta domstolen reder ut läget.

Mannen har i en lokal i Skara haft flera maskiner uppställda och de var till för att spela på. Men spelmaskinerna består av datorskärmar som är uppkopplade till en server utomlands och de har inte innehållit någon egen programvara avsedd för spel.

Utgången för spelet har i stället avgjorts på servern och därför anser inte hovrätten att mannen kan fällas.