VARA

Matutbildning ska höja livskvalitén

Vara kommun har ambitionen att bli svenskt utbildningscentrum för storkök. Nu ska arbetet börja med att locka universitet och högskolor att intressera sig för satsningarna.

– Vi ska få några universitet att intressera sig för detta, både när det gäller forskning och utbildning. Det gäller nu att hitta dem som kan ta fram den utbildning vi efterfrågar, säger Mija Gustavsson som är nyanställd projektledare för Nationellt Centrum för Måltiden.

– Det här handlar om den offentliga måltiden. Vi vill fokusera på miljön där man äter måltiden. Den vill vi påverka så att livskvalitén höjs.

En unik utbildning
Utbildningen kommer att vara unik i sitt slag. Idag finns många utbildningar med fokus på inköp och tillagning av mat men ingen som jobbar med helheten kring måltiden.

Målsättningen är att skapa utbildningstillfällen som ska höja livskvalitén hos de som äter i de offentliga köken och förhoppningsvis är utbildningen i hamn om två år.

"Barnen får inte lugn och ro"
Ulrika Ahleniusson är biträdande projektledare och har erfarenhet som kostchef i Hjo kommun. Hon känner igen problematiken med miljön i matsalarna.

– Ofta är det bullrigt. Barnen får inte heller lugn och ro när de äter utan får ofta skynda sig för att nästa barngrupp ska få plats. Det är nog även vanligt att man äter för tidigt på dagen, säger Ulrika Ahleniusson.

Camilla Karlsson
camilla.karlsson@sr.se