Skövde

Bönder vill producera mer svensk mat

Över 300 bönder samlades i Skövde i dag när Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, inledde sin riksförbundsstämma.

På stämman kommer en ny livsmedelsstrategi att antas för att öka den svenska livsmedelsproduktionen fram till år 2020.

-- Vi måste ta till krafttag för att kunna öka värdet på livsmedelsproduktion i Sverige, säger spannmålsbonden Lars Gezelius från Vedum.

Hur står det till med lantbruket just nu?
-- Vi är ju nere i en djup svacka, delvis beroende på finanskris, men vi har även tappat produktion, om man tittar på 70-talet och fram till nu.

Ökad import pressar priserna
Fjolåret blev ett svart år för mjölk- och spannmålsproducenterna på grund av de pressade priserna.

De senaste åren har värdet på den svenska livsmedelsproduktionen sjunkit med två procent varje år. Samtidigt har importen av mat ökat från Danmark, Tyskland och Brasilien.

Nu hoppas LRF att den nya livsmedelsstrategin ska vända trenden så att livsmedelsproduktionens värde kan öka med en procent om året fram till 2020. Annars kommer bondekåren att dö ut, tror LRF.

Tro på framtiden
Lars Gezelius, som odlar vete, havre, korn, bönor och oljeväxter, är trots allt positiv inför framtiden.

-- Jag tror att vi kan öka värdet på spannmålsodling, vi kan bygga stallar för mer grisar, vi kan öka mjölkproduktion, vi är ju inte självförsörjande på kött idag, exempelvis, och det finns ju ingen anledning till att vi inte skulle kunna bli det. Det finns många ställen där vi kan öka.

Kjell Claeson
kjell.claeson@sr.se