LIDKÖPING

Ökat missbruk skiljer mammor från barn

Ovanligt många barn och ungdomar omhändertas av socialtjänsten i Lidköping. I år ser det ut att bli fler än någonsin.

Sex månader in på 2010 så har fler än tre gånger så många barn och ungdomar omhändertagits i Lidköping för att placeras på institution.

Elisabeth Rahmberg, socialchef i Lidköping, ser mest allvarligt på att många av omhändertagandena rör unga mammor med missbruk, och små barn.

– Unga mammor med grav missbruksproblematik är den trend som vi ser mest allvarligt på, enligt Elisabeth Rahmberg.

Socialtjänsten arbetar nu med polisen, för att förebygga bättre, och kommer också att utvärdera om fler saker behövs, säger Elisabeth Rahmberg.

Sten Lillieström
sten.lilliestrom@sr.se