LIDKÖPING

Betygen på De la Gardie kritiseras

Skolinspektionen kritiserar De la Gardiegymnasiet i Lidköping för brister i skolans betygssättning.

Inspektionen skriver att skolan behöver säkerställa att alla elever informeras om kursmål och betygskriterier. Skolan måste också fördjupa bilden av hur betygsresultaten ser ut.

Bland annat ska skolan över tid jämföra betygen mellan till exempel pojkar och flickor och elever med svensk eller utländsk bakgrund.