Turism

Västra Götaland lockar flest turister

Turismen är stark i Västsverige.

Västra Götaland var den region som låg i topp i Sverige förra året när det gäller antalet övernattningar på hotell, vandrarhem, camping och gästhamnar. Detta enligt Tillväxtverket, som i veckan presenterade sitt årsbokslut för svensk turism 2009.

I Västsverige omsätter turistnäringen cirka 34 miljarder om året och skapar 26 000 helårsarbeten. Turismen har en stark tillväxt även i landet som helhet.